Put your work in the hands of real users

Med verktyget Strylite låter du konsumenter förmedla sitt vad och varför med hjälp av mobilen

Testa Strylite

Kvalitativa undersökningar

En kvalitativ undersökning djupdyker i ett ämne för att förstå konsumenters motivation, resonemang och attityder. De vanligaste metoderna som används är gruppdiskussioner, djupintervjuer och olika typer av observationer.

Metoden allt oftare digital

På senare tid, och ännu mer sedan pandemins inträde, har de kvalitativa metoderna utnyttjat mer och mer digital teknik. När deltagare t.ex inte kunde ses fysiskt för en gruppdiskussion, kunde diskussionen genomföras online via vanliga verktyg för videomöten online, såsom Teams och Zoom. Detsamma gäller för djupintervjuer, som i större och större utsträckning genomförs online. Med den utvecklingen har också många undersökare sett många fördelar med att genomföra intervjuerna digitalt. Deltagarna kan t.ex befinna sig var som helst och det går att få en regional spridning på urvalet på ett helt annat sätt. Projekten sparar både tid och budget genom mindre resande för moderatorerna. Sedan finns det såklart ämnen som bäst diskuteras på en fysisk plats, för att man t.ex behöver kunna testa och diskutera en fysisk produkt.

Stora möjligheter med mobil etnografi

- Låt konsumenterna förmedla sitt perspektiv med mobilen

Mobil etnografi ökar i popularitet som kvalitativ metod, och medför många fördelar.

Med mobil etnografi rekryterar du ett antal individer från en målgrupp, som sedan steg för steg med hjälp av mobilen och utifrån uppdrag du ger dem, förmedlar sina behov, utmaningar och värderingar. Du får via foton, kommentarer och bildtaggningar följa deras kundresa eller perspektiv på ett ämne.

Konsumenterna rapporterar enskilt och ostört från andra, och i sin naturliga kontext. Dessutom förmedlar de sina upplevelser från faktiska upplevelser i stunden, och inte utifrån vad de kommer ihåg efteråt vid t.ex en intervju.

Genom mobil etnografi får du inte bara en lista på behov och beteende utan en förståelse för situationer som skapar behov och som påverkar attityder och val som konsumenterna gör.

Som analytiker kan du själv enkelt komma igång med digital etnografi med hjälp av verktyget Strylite.

Är du i behov av insikter men inte känner dig tillräckligt kunnig för att genomföra en undersökning på egen hand så hjälper vi dig eller genomför hela projektet åt dig! Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder undersökare att kartlägga kundresor och kundupplevelser.

Vi vill att alla ska få möjlighet att lära känna sin målgrupp genom denna visuella och inspirerande metod.
Om verktyget
För vilket syfte vill du genomföra en kvalitativ undersökning?
"Mobil etnografi är som att vara en fluga på väggen hos faktiska konsumenter"

Identifiera möjligheter

Optimera erbjudande

Förstå en ny målgrupp

Öka lojaliteten

Öka kundnöjdhet

Utforska behov

Underlag till innovation

Koncepttest

Förstå köpresa

Förstå bilden av varumärke

Mobil etnografi ger kvalitativa insikter
ARLA: Vilka är våra viktigaste värden och kännetecken, att vårda för framtiden?
Arla använde sig av en kombination av mobil etnografi och intervjuer för att ringa in viktiga känslomässiga associationer till Arla, värden som ger en positiv bild av Arla, att vårda vid utvecklingen av varumärke och produkter i framtiden. 20 konsumenter använde mobilen för att med bilder och kommentarer förmedla bilden av Arla, associationer, viktiga kännetecken, nostalgiska värden osv. Denna värdefulla visuella rapportering gav "konsumenternas viktiga bild av Arla" medan intervjuerna fördjupade förståelsen och behandlade ett framtidsperspektiv om vilka riktningar Arla kan eller inte bör ta i framtiden.
Circle K: Hur kan vi skapa lojalitet i en enormt prisdriven kategori?
Inför utvecklingen av ett nytt lojalitetsprogram var det viktigt att förstå hur konsumenter värderar olika typer av erbjudanden, belöningar och kommunikation från ett varumärke.
Med hjälp av mobil etnografi fick kunder hos Circle K med hjälp av mobilen förmedla motiv, drivkrafter och exempel på t.ex bra erbjudanden och när de kände sig värderade som kunder. Undersökningen behandlade en rad olika områden såsom kundservice, fysiskt bemötande, erbjudanden, butiksmiljö, sortiment, bonusar, extratjänster mm. Allt förmedlades via foton, skärmdumpar, kommentarer och bildtaggningar, och på plats i naturlig kontext under en tidsperiod. Analysen blev ett skarpt underlag för det nya lojalitetsprogrammet och den kundapp som skulle utvecklas.
Några av de som använt mobil etnografi som en kvalitativ metod för kundinsikter:
KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor eller behov!

+46 709 918 008
Awesome! We'll get in touch soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.