Kvalitativa undersökningar ökar förståelsen

Med verktyget Strylite låter du konsumenter förmedla sitt vad och varför med hjälp av mobilen

Testa Strylite

Kvalitativ undersökning

En kvalitativ undersökning djupdyker i ett ämne för att förstå konsumentens motivation, resonemang och attityder. De vanligaste metoderna som används är gruppdiskussioner, djupintervjuer och olika typer av observationer.

Digitala metoder tar över

På senare tid, och ännu mer sedan pandemins inträde, har kvalitativa metoder börjat använda digital teknik.

Det är helt enkelt enklare att genomföra kvalitativa undersökningar med hjälp av onlineverktyg som Teams, Zoom eller Google Meet. Detsamma gäller för djupintervjuer som allt oftare genomförs online.

Deltagarna kan befinna sig var som helst och det går att få en regional spridning på urvalet på ett helt annat sätt. Dina projekt sparar dessutom tid och budget, då det blir mindre resande för moderatorer.

Stora möjligheter med mobil etnografi

- Låt konsumenterna förmedla sitt perspektiv med mobilen

Mobil etnografi ökar i popularitet som kvalitativ metod, och medför många fördelar.

Den senaste tiden har mobil etnografi blivit allt mer populär som metod. Det är enkelt att rekrytera deltagare och följa deras upplevelser, utmaningar samt värderingar. Via foton, kommentarer och bildtaggar de laddar upp följer du med på deras spännande kundresor.

Konsumenterna rapporterar enskilt och ostört från andra, och i sin naturliga kontext. Dessutom förmedlar de sina upplevelser från faktiska upplevelser i stunden, och inte utifrån vad de kommer ihåg efteråt, som vid en intervju.

Genom mobil etnografi får du inte bara insikt i konsumentens behov och beteende. Du får också en djup förståelse för alla situationer som påverkar dem.

Att komma igång med mobil etnografi är enkelt. Du skapar snabbt nya projekt och analyserar resultaten direkt i Strylite.

Om du vill ha insikter men inte känner att du har tid kan vi hjälpa dig att genomföra hela eller delar av projektet.
Om verktyget
För vilket syfte vill du genomföra en kvalitativ undersökning?
"Mobil etnografi är som att vara en fluga på väggen hos faktiska konsumenter"

Optimera erbjudande

Förstå en ny målgrupp

Öka lojaliteten

Öka kundnöjdhet

Utforska behov

Underlag till innovation

Koncepttest

Förstå bilden av varumärke

Mobil etnografi ger kvalitativa insikter
ARLA: Vilka är våra viktigaste värden och kännetecken, att vårda för framtiden?
Arla använde sig av en kombination av mobil etnografi och intervjuer för att ringa in viktiga känslomässiga associationer, vilka värden som ger en positiv bild av Arla. Insikter som de kan använda för att vårda utvecklingen av sitt varumärke och sina produkter i framtiden.

20 konsumenter använde mobilen för att med foton och kommentarer förmedla bilden av Arla, associationer, viktiga kännetecken och nostalgiska värden. Denna värdefulla visuella rapportering gav "konsumenternas riktiga bild av Arla". Intervjuerna fördjupade förståelsen för vilka riktningar som Arla kan eller inte bör ta i framtiden.
Circle K: Hur kan vi skapa lojalitet i en enormt prisdriven kategori?
Inför utvecklingen av ett nytt lojalitetsprogram var det viktigt att förstå hur konsumenter värderar olika typer av erbjudanden, belöningar och kommunikation från ett varumärke.
Med hjälp av mobil etnografi fick kunder hos Circle K förmedla motiv, drivkrafter och ge exempel på bra erbjudanden eller när de kände sig värderade som kunder.

Undersökningen behandlade en rad olika områden såsom kundservice, fysiskt bemötande, erbjudanden, butiksmiljö, sortiment, bonusar och extratjänster. Allt förmedlades via foton, skärmdumpar, kommentarer och bildtaggningar, och på plats i naturlig kontext under en tidsperiod. Analysen blev ett skarpt underlag för det nya lojalitetsprogrammet och den kundapp som skulle utvecklas.
Några av de som använt mobil etnografi som en kvalitativ metod för kundinsikter:
KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor eller behov!

+46 709 918 008
Awesome! We'll get in touch soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.